Analytics

Landelijke subsidieregeling zonne-energie voor sportclubs 2 januari 2017 weer open

Gepubliceerd:
Landelijke subsidieregeling zonne-energie voor sportclubs

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is vanaf 2 januari 2017 weer open. De regeling richt zich op verduurzaming bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Men kan een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017 9 uur tot en met 31 december 2017 17 uur. De regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties, waaronder zonne-energie. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020. Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld. Binnenkort wordt het budget voor 2017 bekend gemaakt in de Staatscourant. In 2016 was er 6 miljoen euro beschikbaar.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30 procent en voor sportstichtingen 15 procent.

De belangstelling onder sportstichtingen en sportverenigingen voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties was eerder dit jaar zo groot dat na 3 weken het subsidieplafond bereikt werd.

Een motie uit december 2012 leidde er in het voorjaar van 2015 toe dat het kabinet drukdoende was een subsidieregeling voor zonnepanelen bij sportverenigingen in het leven te roepen. In september 2015 werden alle details bekend van de nieuwe subsidieregeling voor led-verlichting en zonne-energie bij sportverenigingen.

Bron: solarmagazine.nl
Foto: dentergem.be