Zonnelening in drenthe

Gepubliceerd:
Subsidies voor duurzaamheid

De provincie Drenthe en een aantal gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld om het opwekken van zonne-energie te stimuleren.

Hieronder vindt u informatie over de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg de 'Zonnelening Drenthe 2017’. Op deze pagina kan u zien of het subsidieloket open is voor uw gemeente en kan u meteen een aanvraag indienen. 
 

Over de Zonnelening

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u voor maatregelen gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Deze lening is gebaseerd op het opwekken van zonne-energie. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, kortweg ‘Zonnelening Drenthe’. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:

  • zonnepanelen;
  • een zonneboiler en/of overige duurzame technieken gericht op de winning van directe zonne-energie.

Wilt u in aanmerking komen voor de zonnelening, dan dient u eigenaar te zijn van een woning in de provincie Drenthe. 
 

Ga nog geen verplichting aan!

Let op: vraag eerst de zonnelening aan, voordat u verplichtingen aangaat met installateurs. Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen helaas niet in aanmerking voor de zonnelening. 
Weet u niet zeker of u een verplichting bent aangegaan? Bekijk dan deze checklist. 
 

Samenwerking met SVn

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling samen met SVn uit. 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting. 
De zonnelening is een duurzaamheidslening. Dat betekent dat de voorwaarden van de duurzaamheidslening van het SVn van toepassing zijn. Kijkt u voor meer informatie op de website van SVn

Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn. 

  • Per aanvraag dient u minimaal € 2.500,- aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken;
  • De lening bedraagt maximaal € 7.499,-;
  • U kunt slechts eenmaal een lening ontvangen;
  • Bij de Zonnelening geldt een maximale leeftijdsgrens. Dit betekent dat het voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen.

 

Bron: snne.eu