AQA Perla waterontharder

De AQA Perla waterontharder is een toestel dat zonder onderbreking (24u/24u) verzacht water produceert.

Voorafgaande montagevoorwaarden

De plaatselijke installatievoorschriften, de algemene richtlijnen over hygiëne en veiligheid en de technsiche kenmerken van het systeem dienen gerespecteerd te worden.

De plaatsing dient op een vorstvrije plaats te gebeuren en beschermd te zijn tegen chemische producten, kleurstoffen, solventen, dampen en invloeden van buitenaf.

De omgevingstemperatuur mag de 40°C niet overschrijden. Het toestel dient beschermd te zijn tegen zonlicht en UV-stralen. Indien de ingangsdruk boven de 6 bar is, dient men een drukregelaar te voorzien. Een wandcontactdoos (230V/50Hz), een rioolaansluiting voor de afvoer van het spoelwater in minimum DN40 dienen in de directe nabijheid aanwezig te zijn.

Indien nodig en indien de druk hoger is dan 2,1 bar, mag de afvoer van het spoelwater tot 1,5 meter boven de ontharder geplaatst worden. De overloop van de leiding van het pekelreservoir dient echter schuin te staan om zo de afvoer mogelijk te maken naar de riool (door zwaartekracht) of evenuteel met een pompsysteem (dat bestendig is aan pekelwater) om spoelwater naar een hogergelegen afvoerleiding te voeren De waterontharder dient voor onderhoud toegankelijk te zijn en op een vlakke oppervlakte geplaatst te worden om het gewicht van de waterverzachter in functie te ondersteunen.

Onderdelen en leveringsomvang

Monobloc ontharder met:

 • Kop van de ontharder omvat:
  • Gemotoriseerde duplex klep in noryl corrosiebestendig, uitgerust met een mengkraanventiel (voor aanpassing van de resterende hardheid), een waterteller en een terugslagklep (om te vermijden dat zacht water bij drukverlies in het openbaar distributienetwerk terechtkomt), een klep (om de terug-keer van pekel naar de leidingen tegen te houden), een geïntegreerde beschermingsfilter in de aanzuiginjectiezijde. De structuur laat toe dat eender welk onderdeel altijd vervangen kan worden.
 • Elektronische aandrijving die beantwoordt aan de IP54 normen (bescherming tegen waterspatten en aan de schadelijke invloeden veroorzaakt door de ophoping van stof) en CE-normen (elektrische – 24V – en elektromagnetische bescherming), met elektrische voedingskabel met fiche, met lithiumbatterij om de gegevens verschillende jaren bij te houden (in geval van stroomonderbreking), digitale weergave van de nog beschikbare capaciteit per fles (grafisch en in aantal liter) van het uur van de dag, van de verschillende tijden van regeneratie, van het regenereringsuur, van de totale capaciteit per fles en van de alarmen voor het onderhoud. Deze parameters kunnen ingesteld of nagekeken worden aan de hand van de drukknoppen met uitge-stelde actie beveiligd voor kinderen door middel van een verborgen knop. Een van deze knoppen laat toe manuele regeneraties uit te voeren.
 • Een zoutbak met wand van 5 mm dikte met val met een geperforeerde vloer (welke de massatoename van zout verhindert), met detectie ‘lege zoutbak’ een schoorsteen met pekelklep met aanzuigleiding.
 • Twee flessen in composiet materiaal met dompelbuis en roosters welke een hars van hoge voedingskwaliteit omvat.
 • Een hardheidscontrolekit ‘Aquatest’
 • Een hydraulische aansluitingskit bevattend:
  • 2 flexibels in gegolfd roestvrij staal 316L, lengte 60 cm, aansluitstukken 5/4 FF
  • 4 dichtingen 5/4
  • Modulair aansluitstuk 4/4’’ MM
  • Modulaire bypass multiblock

Montage

De hydraulische aansluiting van de AQA Perla dient met bijgeleverde flexibels te gebeuren via de bypass (bijgeleverd) op de koudwaterpijpleiding via het bijgeleverde aansluitstuk. De rioolaansluiting dient uitgevoerd te worden via de leidingen en de sifon (niet inbegrepen in de levering),

Chemische werking

De ontharders zijn gevuld met een ionenwisselaarhars, welke beladen is met natriumionen. Bij doorstroming met water worden de hardheid vormende elementen calcium en magnesium hieruit verwijderd door uitwisseling tegen equivalente hoeveelheden natriumionen uit de ionenwisselaar.

Zodra de wisselaar verzadigd geraakt met calcium en magnesium, wordt deze opnieuw geactiveerd door regenera tie met een verzadigde oplossing van natriumchloride (pekel).

Aansluiting

Op de plaats van opstelling dienen aangesloten te worden:

 • De toevoerleiding voor hard water.
 • De afvoerleiding voor onthard water.
 • De elektrische voeding voor de microprocessor: 230V, 50Hz. (wandcontactdoos met randaarde).

Voorts dient er een rioolafvoer aanwezig te zijn waarin bij regeneratie het pekelhoudende spoelwater vrij afgevoerd moet kunnen worden. Deze afvoer moet tenminste de aangegeven hoeveelheid spoelwater kunnen verwerken. De installatie dient overeenkomstig de ter plaatse geldende voorschriften op het drinkwaternet te worden aangesloten.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
AQA Perla   5/4"
Nominale aansluitingsdiameter DN 32
Pression nominale

 

PN

10

Dienstdruk min. / max.

bar

2/8

Nominaal debiet volgens DIN 19636

liter/uur

1800
Drukverlies bij nominaal debiet bar 0,8
Nominale capaciteit volgens DIN 19636 mol 2 x 1,3
Harsinhoud liter 2x5,4
Zoutverbruik per regeneratie kg 0,25
Waterverbruik per regeneratie aan 2 (5) bar liter 16 (26)
Energieverbruik per regeneratie W/h 15
Capaciteit zoutreservoir max. kg 50
Elektrische aansluiting V/Hz 230/50
Energie W/h 15
Spanning toestel V ~ 24 / 6
Beschermingsgraad IP 54
Min./Max. temperatuur water °C 2/30
Min./Max. omgevingstempratuur °C 2/40
Bedrijfsgewicht kg 29
Afmetingen ('H'x'B'x'D') mm 890 x 500 x 520
Aansluitingshoogte A1/A2 mm 635 en 690