12 miljard beschikbaar voor stimuleren productie groene energie in 2017

Voor volgend jaar stelt de overheid in totaal 12 miljard euro beschikbaar voor het stimuleren van de productie van groene energie. 

Dit meldt het ministerie van Economische Zaken woensdag. In twee rondes met elk een beschikbaar bedrag van 6 miljard euro, kunnen producenten van groene energie subsidie aanvragen. 

Dit jaar was er 9 miljard euro beschikbaar via de SDE+regeling, de grootste stimuleringsmaatregele voor duurzame energie. Dit bedrag is exclusief de subsidie voor offshore windparken, die overigens fors lager is uitgevallen door de sterk gedaalde kosten van offshore windenergie. 

Minister Henk Kamp van Economische Zaken haalt aan dat hernieuwbare energie in Nederland zich positief ontwikkelt. "Dat blijkt uit het aantal aanvragen dat in 2016 is ingediend voor de stimuleringsregeling SDE+. Voor het beschikbare budget was de regeling tweemaal overtekend."

Lager subsidiebedrag 

"Daarnaast zijn veel aanvragen ingediend tegen een lager subsidiebedrag dan aangevraagd kon worden. Dit toont aan dat de door de SDE-systematiek beoogde concurrentie ervoor zorgt dat de prijs voor hernieuwbare energie daalt."

Via de SDE+regeling kunnen initiatiefnemers van bijvoorbeeld wind- en zonneparken subsidie aanvragen om het verschil tussen de kostprijs van de groene energie en de marktprijs op de energiemarkt te overbruggen. 

Het grootste deel van de subsidie gaat vaak op aan het stimuleren van de meestook van biomassa in bijvoorbeeld kolencentrales.

Bron: nu.nl