De Rijksoverheid wil dat we in 2020 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen komt.

14% duurzame energie in 2020

De Rijksoverheid wil dat we in 2020 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen komt. Voor 2050 streeft de Rijksoverheid naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Dan moet de uitstoot van broeikasgassen 80-95% minder zijn vergeleken met 1990. 

Aandeel duurzame energie moet steeds verder groeien

De Rijksoverheid wil dat het percentage duurzame energie groeit: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn.

Voordelen duurzame energie

Duurzame energie heeft veel voordelen:

  • Minder uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2).
  • Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven door het ontwikkelen van nieuwe technieken. Bijvoorbeeld voor zonne-energie of groen gas. Groen gas is een gezuiverde vorm van biogas met dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas wordt gemaakt uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Nederland is voor de levering van kolen, olie en gas minder afhankelijk van andere landen.  

Maatregelen voor duurzame energie

Duurzame energie is op dit moment nog duurder dan energie uit fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld kolen, olie en gas. Dit kan bedrijven tegenhouden om te investeren in duurzame energie. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame energie. Bijvoorbeeld met (tijdelijke) subsidies.

Klik hier om enkele maatregelen te lezen waarmee de overheid duurzame energie stimuleert. 

Investeringen in duurzame energie

Het kabinet wil in de tweede helft van 2016 nog eens € 1 miljard voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieprodocute (SDE+) vaststellen. Dit staat in de begroting van het ministerie van EZ voor 2017.

Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Belangrijkste soorten duurzame energie

De belangrijkste vormen van duurzame energie in Nederland zijn:

Een kleinere rol spelen:

Bron: rijksoverheid.nl