Database met kansrijke daken voor zonnepanelen

Er zijn daken nodig om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. 8% van het geschikte dakoppervlak kunnen we direct gebruiken voor zonnepanelen. Welke daken zijn geschikt of geschikt te maken? Databestanden van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengen ze nu per regio in beeld. Zo kunnen dakeigenaren, installateurs en overheden gericht aan de slag met zonne-energie.

Om de klimaatdoelen te halen hebben we meer duurzame energie door zonnepanelen nodig. Generation.Energy analyseerde in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) daken en parkeerplaatsen in Nederland die we daarvoor kunnen gebruiken. Het rapport en de daarbij behorende databestanden laten zien welke daken en parkeerplaatsen kansrijk zijn voor zonnepanelen. Ook zien we bij welke daken en parkeerplaatsen belemmeringen bij het opwekken van zonne-energie door zonnepanelen kunnen optreden.

Opwek met zonnepanelen stimuleren

Daken en parkeerplaatsen waarop geen belemmeringen zijn, zijn kansrijk. Van potentieel geschikte daken (technisch geschikt) is per gebouw vastgesteld of er belemmeringen zijn of te verwachten zijn. En zo ja, hoeveel en welke. Ongeveer 8% van de potentieel geschikte daken is nu al te gebruiken voor zonnepanelen, zo blijkt uit dit onderzoek. Maar waar zijn die daken dan precies? De databestanden laten dit per RES-regio (energieregio) zien. Overheden, dakeigenaren en installateurs kunnen zo gericht op zoek naar kansen voor opwek van energie met zonnepanelen. RVO actualiseert de databestanden in 2024 regelmatig. Ook komt er een 'dataviewer'. Door in te zoomen laat de viewer de belemmeringen per pand en mogelijke kansrijke daken in de buurt zien.

Belemmeringen op daken in beeld

Het onderzoek laat zien dat de grootste beschikbare dakoppervlakken niet altijd de beste zijn om te gebruiken voor zonnepanelen. Dit rapport over potentiële daken is daarom anders dan de potentieelstudies die tot nu toe gedaan zijn. Die brengen vaak alleen het theoretisch aantal beschikbare vierkante meters in beeld. In dit onderzoek is met een ruimtelijke analyse ook duidelijk op wélke daken wélke mogelijke belemmeringen spelen.

Belemmeringen op daken zijn bijvoorbeeld:

• Aanwezigheid van asbest;
• Belemmeringen in de constructie van het dak;
• Aparte dakvorm of dakramen;
• Kans op netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) of aansluitproblemen op het net;
• Bijzondere eigendomssituatie;
• Bestaande zonnepanelen.

De energiesector en overheden kunnen met de resultaten uit dit onderzoek gerichter werken aan het weghalen van de belemmeringen.

Meer weten?

Bekijk het rapport en het databestand op de pagina Geschikte daken voor zonne-energie.

Bron: RVO
Bron: https://www.installatietotaal.nl/news/item/database-met-kansrijke-daken-voor-zonnepanelen/