Energiewereld doet voorstel voor nieuwe salderingsregeling

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland pleiten voor een nieuwe salderingsregeling waar een terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar gegarandeerd is.

Salderingsregeling

Minister Kamp gaat dit voorjaar beslissen hoe de nieuwe salderingsregeling eruit komt te zien. In de kamerbrief legde de minister uit met welke factoren hij rekening gaat houden. Een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers bewees de historische waarde van de huidige salderingsregeling al. Ook de energiewereld wil dat salderen blijft, al is het in een andere, duidelijkere vorm.

Waarom dit voorstel?

De energiewereld heeft op eigen initiatief een voorstel ingediend voor een nieuwe, toekomstbestendige salderingsregeling. Hierin wordt gesteld dat mensen met zonnepanelen vanaf 2020 een vaste vergoeding moeten ontvangen voor teruglevering, die garandeert dat de terugverdientijd 7 jaar blijft. Over de stroom die opgewekt wordt, maar zelf meteen wordt gebruikt, mag geen belasting worden geheven.

Hoe ziet het voorstel eruit?

Het complete voorstel bestaat uit 7 punten:

  1. Er komt een nieuwe salderingsregeling. Uitgangspunt is dat de terugverdientijd gemiddeld 7 jaar blijft.
  2. De ondergrens van de terugverdientijd is 5 jaar, op basis van de meest ideale situatie (ligging, dakhelling etc.). Hierdoor is de regeling begrensd, waardoor er zekerheid is in de markt.
  3. De zonnestroom die zelf wordt gebruikt, blijft belastingvrij.
  4. De terugleververgoeding wordt voor 7 jaar vastgelegd en na elk jaar met één jaar verlengd. Dit moet in elk geval tot 2030 zo blijven.
  5. Het teruglevertarief wordt marktconform. Hierdoor ontstaat markwerking voor lever- en teruglevertarieven en wordt de teruglevergoeding geleidelijk afgebouwd als zonnepanelen goedkoper worden.
  6. Een digitale elektriciteitsmeter wordt verplicht. Hiermee wordt rechtsongelijkheid voorkomen en oude analoge draaischijfmeters uitgefaseerd.
  7. De nieuwe regeling moet net zo aantrekkelijk zijn voor woningstichtingen en verhuurders.

Doel van het voorstel

Volgens NVDE-woordvoerder, Olaf van der Gaag, hoopt de energiewereld met dit voorstel een negatief schokeffect bij consumenten en in de markt te voorkomen. Ook de kosten, salderen kostte de schatkist vorig jaar 80 miljoen en dit blijft stijgen, worden hierdoor gereduceerd. De nieuwe regeling helpt daarbij ook het stimuleren van oplossingen voor direct eigen gebruik van zonne-energie en energieopslag. Het is belangrijk dat de kern van de huidige salderingsregeling blijft bestaan: een goede deal voor consumenten.

Bron en foto: zelfenergieproduceren.nl