Huishoudens die niet verduurzamen houden tot 2035 een hoge energierekening

Huishoudens die niet verduurzamen houden tot 2035 een hoge energierekening.

Energieleverancier Essent waarschuwt voor een tweedeling tussen huishoudens wat betreft hun energierekening. Met zonnepanelen of een warmtepomp kun je je energiekosten beperken. Houd je een cv-ketel, dan blijft je rekening hoog.

Het verschil in de energierekening tussen huishoudens die wel kunnen verduurzamen en huishoudens die dat niet kunnen wordt richting 2035 groter, waarschuwt Essent-topvrouw Resi Becker naar aanleiding van onderzoek door adviesbureau Berenschot. "Daar moeten we wat aan doen."

In het onderzoek is gekeken naar hoe de energierekening van verschillende type huishoudens zich zal ontwikkelen, rekening houdend met de gas- en stroomprijzen in de komende jaren, het verbruik van huishoudens en overheidsmaatregelen. Prijzen blijven volgens de onderzoekers van Berenschot hoog. Belastingen en netbeheerkosten in de energierekening zullen oplopen.

De tweedeling waar de onderzoekers en Essent over spreken is te zien in de waarschijnlijke hoogte van de energierekening in 2035. Inflatie is daarbij buiten beschouwing gelaten. Iemand met een cv-ketel kan een rekening tussen 2.367 euro en 3.163 euro verwachten. Heeft een huishouden daarnaast zonnepanelen en eventueel ook een warmtepomp dan betaalt het al gauw 500 euro per jaar minder.

'Serieus meer betalen'

"Huishoudens die niet kunnen investeren in verduurzaming en ook nog in een oude slecht geïsoleerde woning wonen, gaan serieus meer betalen in de komende tien jaar", zegt Essent-topvrouw Resi Becker. "Wie het gasverbruik omlaag kan brengen door te investeren in isolatie of een warmtepomp, word minder hard geraakt door de steeds hogere belasting op gas."

Becker wijst erop dat consumenten soms niet in staat zijn om de energiekosten omlaag te brengen. "Zelfs als je heel zuinig bent, zie je daar door oplopende kosten weinig van terug. Dat helpt niet voor het draagvlak voor de energietransitie."

Hulp bij isolatie

Volgens Essent moet er meer worden gedaan om huishoudens te helpen die niet kunnen verduurzamen. Becker roept politieke partijen op om het nationaal isolatieprogramma te verlengen. Dit helpt consumenten om hun hoge energierekening te verlagen.

Volgens de Essent-topvrouw kunnen energieleveranciers maar beperkt bijdragenen aan dit probleem. "We proberen door slimme inkoop van gas de prijzen laag te houden. Maar door hogere belastingen en netbeheerkosten wordt onze invloed op de energierekening steeds kleiner."

Verbruik beperken

Volgens Becker moet er een koppeling komen tussen hoe hoog je rekening is en hulp krijgen bij het nemen van maatregelen om je verbruik te verlagen. "Die koppeling is er nu niet genoeg. Soms krijg je meer subsidie als je meer investeert in isolatie. En dat stimuleert vooral huishoudens die meer kunnen investeren."

Ze wijst verder op het door de overheid en energieleveranciers opgerichte Tijdelijk Noodfonds Energie. "Dat moeten we voortzetten en uitbreiden. Nu helpt het fonds vooral mensen met hoge kosten aan een iets lagere energierekening. Maar het doet niets aan hun verbruik. Hulp bij verduurzaming zou voor blijvend lagere energiekosten moeten zorgen."

Subsidie voor thuisbatterij

Later deze maand debatteert de Eerste Kamer over een voorstel om de salderingsregeling af te bouwen en uiteindelijk in 2031 af te schaffen. Nu kan je nog verbruikte zonnestroom in de winter wegstrepen tegen opgewekte zonnestroom in de zomer. Dat is straks verleden tijd.

Essent is hier voorstander van, al wil de energieleverancier investeringen in zonnepanelen niet ontmoedigen. Becker stelt voor dat er ook subsidies komen voor thuisbatterijen. "Anders komt het stroomnet steeds verder onder druk omdat op een zonnige dag zoveel zonnestroom tegelijk wordt opgewekt."

BRON: https://www.nu.nl/economie/6300063/huishoudens-die-niet-verduurzamen-houden-tot-2035-een-hoge-energierekening.html