Oproep aan Eerste Kamer: stem niet in met afbouw salderen

Oproep aan Eerste Kamer: stem niet in met afbouw salderen.

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen heeft te veel onzekerheden. Huishoudens haken daarom af bij het kopen van zonnepanelen. Dat zeggen Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De organisaties roepen de Eerste Kamer op om in het debat volgende week op 6 februari het wetsvoorstel, zoals het er nu ligt, niet te steunen.

 

Dankzij de salderingsregeling kunnen consumenten stroom die ze in de zomer opwekken verrekenen met hun verbruik in de winter. Het idee is dit tussen 2025 en 2031 stapsgewijs af te bouwen. Daarmee wordt het aantrekkelijker om stroom te verbruiken als je het opwekt, wat het stroomnet tijdens de piekuren ontlast. Ook wordt het huidige financiële voordeel voor huishoudens met panelen deels betaald door huishoudens zonder panelen.

Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie blijven zonnepanelen een aantrekkelijke investering voor consumenten die ze in zeven jaar terugverdienen, maar keiharde garanties zijn er niet. Daardoor zullen huurders minder bereid zijn om panelen te laten plaatsen en is het voor kopers te onzeker om in te investeren, zeggen de organisaties.

Volgens de belangenorganisaties baseert Jetten zich op gedateerde gegevens en onzeker aannames. Zo houdt hij er geen rekening mee dat steeds meer energieleveranciers de kosten voor salderen afwentelen op zonnepaneelbezitters. En hij gaat ervan uit dat zonne-installaties in de toekomst goedkoper worden.

Momenteel zes jaar

Milieu Centraal berekende begin december dat de terugverdientijd van zonnepanelen momenteel zes jaar is. Met name doordat panelen het afgelopen jaar een stuk goedkoper zijn geworden.

Extra kosten die leveranciers rekenen aan de bezitters van panelen zijn daarin niet meegenomen, omdat niet elke leverancier dat op dezelfde manier doet.

Panelenbezitters die hiermee te maken hebben, moeten volgens Milieu Centraal rekening houden met een half jaar extra terugverdientijd.

Een andere onzekerheid in het wetsvoorstel, is de zogeheten terugleververgoeding. Stroom die consumenten opwekken en niet zelf gebruiken, kunnen zij straks tegen een vergoeding teruggeven aan het net. In 2025 en 2026, zo staat in het voorstel, moet dit minimaal 80 procent van het kale levertarief zijn.

Vanaf 2027 stelt de minister van Economische Zaken de berekening van de terugleververgoeding vast, op basis van advies van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De komende jaren evalueert de ACM twee keer of die vergoeding redelijk is.

"De huidige wildgroei aan maatregelen die energieleveranciers nu treffen ten nadele van huishoudens met zonnepanelen illustreert wat er kan gebeuren als duidelijke spelregels ontbreken en het aan de markt zelf wordt overgelaten", schrijven de organisaties. Zij willen een gegarandeerde langjarige minimumvergoeding in de wet.

Huurders

De onzekerheden zijn volgens de organisaties funest voor de verdere uitrol van zonnepanelen op huurhuizen. Verhuurders kunnen huurders zonnepanelen aanbieden in ruil voor hogere servicekosten. Maar als de huurder daar geen substantiële vermindering van de energierekening tegenover ziet, haakt hij af. Via een investeringssubsidie van 100 miljoen wil minister Jetten de sector tegemoetkomen, maar dat is volgens de belangenorganisaties bij lange na niet genoeg.

Overigens zijn de belangenorganisaties niet tegen de afschaffing van de salderingsregeling, maar er moet wel meer zekerheid geboden worden aan huurders en woningeigenaren met een kleine portemonnee.

Netbeheer Nederland ziet juist voordelen in het afschaffen van de salderingsregel. De brancheorganisatie zegt dat het leidt tot meer ruimte op de elektriciteitsnetten.

 

BRON: https://nos.nl/artikel/2506820-oproep-aan-eerste-kamer-stem-niet-in-met-afbouw-salderen