Salderingsregeling voor zonnepanelen wordt komende jaren niet afgebouwd

Salderingsregeling voor zonnepanelen wordt komende jaren niet afgebouwd.

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt de komende jaren niet afgebouwd. De senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, die een doorslaggevende stem heeft, steunt het plan van het demissionaire kabinet niet.

 

De salderingsregeling bestaat al sinds 2004. Zij moet de investering in zonnepanelen aantrekkelijker maken. Mensen met zonnepanelen op het dak kunnen de energie die ze zelf opwekken, volledig 'wegstrepen' tegen hun verbruik. Er hoeft over dat deel ook geen belasting te worden betaald.

Door de groeiende populariteit van de salderingsregeling loopt de overheid steeds meer belastinginkomsten mis. Het gaat tot en met 2031 om zo'n 2,8 miljard euro en daarna om ruim 700 miljoen euro per jaar.

Het besluit om de regeling af te schaffen werd al in 2017 genomen, maar is daarna meerdere keren uitgesteld. Zo ook nu dus.

Kabinet vindt regeling oneerlijk en niet meer nodig

Het kabinet vindt dat de regeling niet meer nodig is. Mensen kunnen de investering steeds sneller terugverdienen. Bovendien heeft inmiddels een op de drie koopwoningen zonnepanelen. In de huursector is dit nog lang niet het geval.

Het kabinet vindt de salderingsregeling ook steeds oneerlijker uitpakken voor mensen zonder zonnepanelen. Dit komt doordat de energieleveranciers hogere kosten maken als gevolg van de regeling. Die berekenen ze weer door aan al hun klanten.

De Tweede Kamer stemde een jaar geleden in met het wetsvoorstel om de regeling af te bouwen. VVD, D66, CDA, ChristenUnie, FVD, SGP en Volt steunden het plan. De fracties van GroenLinks en PvdA waren net als de senatoren nu tegen.

Garanties rond investering in zonnepanelen

In de Eerste Kamer leefden zorgen over de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen. Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) had de garantie gegeven dat dit altijd zeven tot negen jaar blijft. Ook zouden er evaluatiemomenten komen om te zien of het afbouwpad nog juist is. Zo niet, dan kon er worden ingegrepen.

GL-PvdA maakte zich ook grote zorgen over de huursector. Jetten had in het debat toegezegd dat hij ervoor openstaat om samen met branchevereniging Aedes te kijken hoeveel extra geld er nodig is om de plaatsing van meer zonnepanelen aan te jagen.

De toezeggingen bleken niet voldoende om de steun van de linkse fractie te winnen. Senator Ferd Crone (GL-PvdA) zegt tegen NU.nl dat hij alsnog vreest dat de markt voor zonnepanelen op daken zou instorten als de regeling zou verdwijnen.

Ook vindt hij het geen goed moment om met de afbouw te beginnen nu de lage inkomens en huurders eindelijk aan de beurt zijn. Bovendien zijn er nog geen goede alternatieven. "Je moet geen oude schoenen weggooien, voor je nieuwe hebt", zegt Crone.

Regeling zou niet in één keer verdwijnen

De regeling zou overigens niet in één keer worden afgeschaft. In 2025 zouden mensen met zonnepanelen nog 64 procent van de stroom die ze terugleveren mogen salderen, zo was het plan. Dat zou vervolgens steeds minder worden, totdat het in 2031 helemaal niet meer mogelijk zou zijn om te salderen.

In 2025 zou er dan al iets in de plaats komen voor de regeling: een vergoeding voor alle stroom die je teruglevert aan het net. Die zou minstens 80 procent van het 'kale' stroomtarief dat je normaal betaalt, bedragen.

Het belastingvoordeel zou wel verdwijnen: mensen zouden energiebelasting gaan betalen over alle stroom die ze van het elektriciteitsnet verbruiken. Alleen de stroom die ze rechtstreeks uit eigen zonnepanelen zouden halen, zou gratis en belastingvrij blijven.

BRON: https://www.nu.nl/politiek/6301267/salderingsregeling-voor-zonnepanelen-wordt-komende-jaren-niet-afgebouwd.html