Subsidie verhoogd voor warmtepompen vanaf energielabel A++

Subsidie verhoogd voor warmtepompen vanaf energielabel A++.

Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor 2024 is met 40 miljoen euro verhoogd, dat meldt de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 kunnen huiseigenaren en bedrijven weer subsidie aanvragen voor onder andere warmtepompen, isolatie of andere duurzame maatregelen.

In 2023 vroegen ruim 200.000 woningeigenaren de ISDE aan. Om die reden is besloten het budget voor 2024 op te hogen, naar 600 miljoen euro. Ook worden de eisen op een aantal vlakken versoepeld of aangepast.

Met de ISDE kunnen huiseigenaren een deel van hun investering terugkrijgen voor isolatie, (hybride) warmtepompen, zonneboilers, elektrische kookvoorziening of een aansluiting op het warmtenet. Ook kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor kleine windmolens.

Warmtepompen minimaal energielabel A++
Vanaf 2024 moeten warmtepompen minimaal energielabel A++ hebben om in aanmerking te komen voor de ISDE, voorheen was dit A+. Echter, huiseigenaren die in 2023 nog een warmtepomp met dat label hebben gekocht, maar het in 2024 laten installeren, kunnen daar nog wel subsidie voor ontvangen.

Verder krijgen warmtepompen met energielabel A+++ een subsidiebonus van 225 euro en geldt de wijziging niet voor warmtepompen en warmtepompboilers met een vermogen van meer dan 70 kilowatt.

Biobased isoleren en monumentale panden
Verdere wijzigingen in de ISDE betreffen onder andere biobased isolatiemateriaal, waar extra subsidie voor beschikbaar wordt gesteld. Deze materialen – zoals hout, vezelhennep en vlas – zijn meestal duurder dan alternatieven en krijgen dus meer subsidie per vierkante meter om het gebruik van milieuvriendelijke materialen te steunen.

Tot slot worden de eisen voor maatregelen bij monumentale panden versoepelt. Voorheen voldeden investeringen bij dit soort panden vaak niet aan de duurzaamheidseisen, waardoor ze niet in aanmerking kwamen voor de ISDE. Om die reden worden vanaf 2024 de minimale isolatiewaarden voor monumenten versoepeld en de minimale afmetingen voor glasisolatie verlaagd.

 

BRON: https://www.warmte365.nl/nieuws/600-miljoen-subsidie-beschikbaar-in-2024-voor-verduurzaming-gebouwen-65A9AFAE.html