Subsidie voor zonneboilers wordt per 1 januari 2017 verhoogd

Minister Kamp heeft aangekondigd binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) de subsidie die zonneboilers krijgen te gaan verhogen.De ISDE-subsidie is beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

Gisteren kondigde minister Kamp al een verhoging van het SDE+-budget naar 12 miljard euro aan. Voor kleine hernieuwbare warmteopties zoals zonneboilers wordt door de minister opnieuw de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) opengesteld met een budget van 70 miljoen euro. In de lopende jaargang van deze regeling is er tot en met 31 oktober 2016 voor 29,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarmee is 42,5 procent van de 70 miljoen euro budget geclaimd.

Kamp stelt deze week over de ISDE-regeling in een brief aan de Tweede Kamer het volgende: ‘Het aantal aanvragen neemt geleidelijk toe. Zowel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als de sector verwacht in 2016 en in 2017 nog veel particuliere en zakelijke aanvragen die op dit moment in voorbereiding zijn. Ook groeit de bekendheid van de regeling nog steeds, waardoor het aannemelijk is dat er in 2017 meer aanvragen zullen worden ingediend dan in 2016. In 2017 stel ik de ISDE wederom open met een subsidieplafond van  70 miljoen euro.’

Over de hoogte van de subsidiebedragen stelt hij: ‘Voor 2017 wordt de aanvraagtermijn voor particulieren verlengd van 3 maanden na aanschaf tot 6 maanden na installatie van het apparaat. Daarnaast pas ik de subsidiebedragen voor enkele apparaten aan. Zo worden grotere biomassaketels en zonneboilers iets meer en kleine biomassaketels iets minder gestimuleerd. Ten slotte wordt de regeling voor warmtepompen vereenvoudigd en beter uitvoerbaar gemaakt. Daarnaast richt ik mij in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Versnellingstafel Duurzame Warmte ook op het vergroten van de bekendheid van de regeling, onder andere met publiekscampagnes.’

Bron: solarmagazine.nl