Hogere subsidies voor verduurzaming van woningen

De komende jaren maakt het kabinet ruim 2,3 miljard euro vrij om de woningbouw en de verduurzaming van gebouwen verder te versnellen. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) die 21 september 2021 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Coronacrisis

Veel woningbezitters zijn tijdens de coronacrisis aan de slag gegaan met de verduurzaming van hun woning. Naast de voordelen voor het milieu, is de energiebesparing ook goed voor de portemonnee en de waarde van de woning van de woningbezitters.

Financiële regelingen en subsidies

Om de verduurzaming van woningen aantrekkelijker te maken, zijn er meerdere regelingen en subsidies beschikbaar.

In 2020 steeg het aantal hypotheekaanvragen voor verbouwingen en verduurzaming met 50 procent. Meer dan 63.000 woningbezitters vroegen hiervoor een tweede hypotheek aan (HDN, 2021). Als je kiest voor duurzame investeringen, bieden sommige banken extra mogelijkheden voor je hypotheek aan. Bij sommige banken jkun je een korting krijgen op de hypotheekrente of bieden ze een hogere maximale hypotheek om de investeringen te kunnen doen.

Vanuit de overheid werd ook een tegemoetkoming ingezet, de zogeheten Energiebespaarlening. Het minimale leenbedrag is € 2.500 en je kunt maximaal € 65.000 lenen. Bij deze lening is maximaal 75% in te zetten voor de aanschaf van een zonnepanelen installatie. De overige 25% moet in andere besparingsmaatregelen voor het energieverbruik worden besteed. Te denken aan bijvoorbeeld een zonneboiler of isolatie. Wij kunnen u hierin verder helpen voor een totaal pakket.

De overheidssubsidie ISDE, oftewel investeringssubsidie duurzame energie, is een subsidie om woningen minder afhankelijk te maken van aardgas voor verwarming. Deze regeling liep tot eind 2020, maar is inmiddels verlengd tot 2030. Per duurzame installatie of apparaat kun je een subsidie ontvangen. Hier kun je denken aan zonneboilers, warmtepompen, maar vanaf 2021 nu ook isolatie wat wij als Platen u ook kunnen aanbieden.

Daarnaast zijn er veel provincies en gemeenten die verduurzaming stimuleren en hiervoor eigen potjes voor hebben. Hiervoor moet je in je eigen buurt kijken of er interessante mogelijkheden zijn.

Ten slotte is er ook nog steeds de mogelijkheid om de btw-teruggave in gang te zetten van een zonnepanelen installatie, ook voor particulieren. Daarbij is de salderingsregeling tot 2023 nog volledig, waarna hij stapsgewijs afgebouwd wordt. Hoe eerder je zonnepanelen legt, hoe sneller je ze terugverdiend hebt.

“Het klimaat verandert. In het Klimaatakkoord staat dat energie schoner wordt opgewekt en dat woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn zodat de uitstoot van het broeikasgas CO2 zoveel mogelijk vermindert. Voor een snelle verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet ruim 1,3 miljard euro uit. Daarvan gaat ruim 500 miljoen euro naar een nationaal isolatieprogramma en bijna 300 miljoen euro naar tegemoetkomingen bij de aanschaf van warmtepompen. In veel situaties is dat een goede opstap naar aardgasvrij.” (Rijksoverheid, 2021)